23-03-2016

Vandaag kende de EMCC Global | NOBCO mij mijn EIA-certificaat toe op Master Practitionerniveau. Voor mij een belangrijke erkenning van mijn vakmanschap en kwaliteit. Voor jou als klant een extra zekerheid in kwaliteit en professionaliteit.

Waarom een NOBCO EIA-accreditatie?

Het Competence Framework zoals dat door de EMCC Global is opgesteld vormt een prachtige basis met 112 vaardigheidsindicatoren waar een professionele coach zich in dient te bekwamen. Kwaliteit in coaching vind ik belangrijk. Op het niveau van Master Practitioner Coach beheers ik al deze vaardigheden, verdeeld over 8 competentiecategorieën.

xxx Voor mij was de certificering meer dan het verwerven van een papiertje. In 2014 deed ik voor de eerste keer een aanvraag. Deze werd afgewezen. Sindsdien ben ik de aanvraag vooral ook als een ontwikkelinstrument gaan zien. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen omdat ik kritischer naar mijn eigen competenties ben gaan kijken en daar in mijn supervisie ook gericht feedback op heb gevraagd.

Hoe ik de certificering tot Master Practitioner verkreeg

EMCC Master Practitioner Coach.pngVoor het aanvragen van de accreditatie diende ik een omvangrijk portfolio samen te stellen. Naast de onderbouwing van maar liefst meer dan 1000 coachuren en 150 coachcliënten heb ik leerjournaals moeten overleggen van momenten uit mijn coaching en mijn reflectie op die momenten. Daarnaast heb ik mijn keuzes voor opleidingen, mijn leerervaringen daarbinnen en de toepassing van die nieuwe vaardigheden in de praktijk moeten onderbouwen. Mijn visie op coaching, mijn bijdrages aan het vak en de onderbouwing van de 112 vaardigheden werden gevraagd. Het leverde een portfolio op van 180 bladzijden. Twee assessoren van NOBCO namen mijn aanvraag kritisch door en tot slot werd ik in een interview bevraagd op mijn input.

Wat merk jij van coaching door een Master Coach?

Heeft het meerwaarde om een coach te kiezen die een EIA-certificaat op Master Practitionerniveau heeft? Ik kan natuurlijk niet anders dan die vraag beamen. En tegelijkertijd wil ik eerlijk zijn: het zou zomaar kunnen dat een coach zonder deze accreditatie ook heel goed is. Van een coach met een EIA-certificaat mag je er vanuit gaan dat deze getoetst is op de gevraagde kwaliteitseisen van NOBCO. Een coach met een certificaat heeft zichzelf willen laten toetsen en onderstreept zijn bereidheid zich kritisch te laten beoordelen. Steeds meer coaches doen dat en steeds meer opdrachtgevers zoeken er gericht naar.

xxx


Lees meer over:


Deel dit artikel:

Bijzondere momenten met mijn klanten deel ik graag. Uit respect voor hun privacy verander ik de namen en functies van de hoofdpersonen en combineer ik meerdere personages tot één verhaal.

 


In een vrijblijvend kennismakingsgesprek proef je alvast hoe het is om door mij gecoacht te worden en zet je meteen de eerste stap op weg naar opkomen voor jouw belang.

Vrijblijvende afspraak maken

Bekijk eerst mijn uurtarieven.