Vind

team coaching

Omdat 1 + 1 meer kan zijn dan 3.

Teamcoaching

Je hebt een team dat niet lekker loopt. De samenwerking gaat niet goed, de communicatie stokt, resultaten blijven achter. En dat terwijl je weet dat er aan potentieel veel te halen is met de brok aan kennis en professionele vaardigheden van alle individuen in je team. Tijd voor teamcoaching door een teamcoach!

Er lijkt iets in je team geslopen en eigenlijk kan geen van jullie de vinger op de zere plek leggen. En op het moment dat je dat wel kunt, reageren er collega's als door een wesp gestoken of slaat de sfeer om in een nors en nukkig nee...

Wat zit er achter?

In een of meerdere coachsessies met je team, gaan we aan de slag met de groepsdynamiek. Vaak merken we met elkaar dat de irritaties of problemen die in de sessie zelf ontstaan, ook exact de knelpunten zijn die teamontwikkeling in de weg staan.
Want wanneer medewerkers zich niet gehoord voelen in hun werk, wanneer er een onveilige werksfeer is, of wanneer het gezag van een leidinggevende structureel wordt ondermijnd, dan zie je deze patronen terug in de teamcoaching.

De rol van mij als teamcoach

Mijn rol hierbij is spiegelen, vragen stellen, en soms interventies plegen. Dat doen we in een veilige sfeer van vertrouwen, zodat je als team open en met respect voor elkaar kunt praten over wat je dwars zit, en wat er beter zou kunnen. Waar nodig maak ik als teamcoach ook gebruik van teambuilding oefeningen. Of en welke teambuilding oefeningen we gebruiken, dat besluiten we in overleg.

Van teamstilstand naar teamontwikkeling

Bijna altijd kunnen teams na mijn teamcoaching weer verder. Er ontstaat begrip en waardering voor de verschillen in communicatiestijlen en kwaliteiten. Teamleden zien weer de meerwaarde in van een collega die misschien niet lekker in de groep ligt, en er is wederzijds begrip voor wie de ander is als persoon. Langlopende en onderhuidse irritaties worden door teamcoaching met veel humor en relativering opgelost. Jullie praten weer met elkaar en er is zicht op het gezamenlijk belang.
Je hebt elkaar nodig als team!

Blijf niet langer menselijk kapitaal verspillen. Zet teamcoaching in en stuur je teamontwikkeling weer in de juiste richting!

deep democracy.jpg 

 

Lees ook dit boek!

nobco-logo2016a.jpg EMCC Master Practitioner Coach.png erkende-csr-coach-Rotterdam.jpg coachingmonitor-badge-b2.jpg logo-ecoach-level3.png logo-crkbo.png logo-mcc.jpg