Leren reflecteren

Leren reflecteren

Als je nieuwe dingen aanleert, dan verandert er iets. Als je een verandering wilt realiseren, dien je nieuwe dingen aan te leren.

De veranderingen kunnen op drie niveaus plaats hebben. Ieder niveau vraagt om een ander soort reflectie. Door te reflecteren op die drie niveaus ontdek en leer je nieuwe dingen per niveau. Hoe dat werkt staat in dit document en het helpt je bij het versneld bereiken van je leerdoelen.

Je krijgt een overzichtelijke schema dat je helder maakt hoe je goed reflecteert en wat dat op de verschillende niveaus impliceert.

Download het eBook

Deel deze pagina: