17-02-2015

“M’n collega’s vinden dat ik nors overkom op patiënten. Daarom zit ik hier.” Zo begint mijn eerste gesprek met Pieter (47), die als fysiotherapeut verbonden is aan een regionaal gezondheidscentrum. Zonder me aan te kijken en met een minimum aan woorden legt hij uit waarom hij een coach zoekt.

Gezien zijn wel heel summiere introductie, vraag ik Pieter de aanleiding van zijn komst wat uitgebreider toe te lichten. Hij legt uit: “Elk kwartaal hebben we een intervisie­bijeenkomst met alle specialisten in onze vestiging. Collega’s geven aan dat ze mijn stijl van communiceren niet prettig vinden. Hetzelfde blijkt uit patiënten­evaluaties. Om de samen­werking in het team niet verder onder druk te zetten, wil ik laten zien dat ik hun feedback serieus neem.” Het verhaal van Pieter verbaast me niet. Ons eerste telefonische contact verliep wonderlijk kortaf. En ook tijdens dit eerste gesprek blijft zijn blik op de muur gericht als hij tegen me praat. In zijn wat barse toon ligt bovendien besloten dat tegenspraak niet gewenst is.

In de twee volgende gesprekken analyseren we Pieters situatie en ontdekken de oorsprong van zijn gedrag. Dat leidt tot waardevolle inzichten, waarbij Pieter zeer gemotiveerd lijkt zijn communicatiestijl te veranderen. Een analyse alléén biedt hem daarvoor echter onvoldoende handvatten. Met concrete feedback over het hier en nu is de brug naar de praktijk gelukkig snel gemaakt. Al het hele gesprek wring ik me letterlijk in allerlei bochten om oog­con­tact met Pieter te krijgen. Dat lukt maar mondjesmaat. Wanneer ik hem dat teruggeef, gebeurt er iets bijzonders. Pieter pakt zijn stoel, draait een kwartslag en kijkt me aan. Onmiddellijk voel ik dat we nu wél contact hebben.

Ook Pieter bemerkt de verandering in het gesprek. Zonder omwegen reageert hij: “Dit is precies wat ik nodig heb. Vertel me gewoon hoe ik het moet doen. Dan doe ik dat.” Als het om concrete gedragstips gaat, kan Pieter echter prima in zijn eigen omgeving terecht. Als fysiotherapeut is hij immers gewend om goed te observeren. “Hmm… kijken hoe anderen het doen bedoel je? En dat dan nadoen?” Dat is inderdaad waar het om gaat. Van collega’s en patiënten tot de caissière in de supermarkt: allemaal beschikken ze over communicatieve vaardigheden waar Pieter wellicht iets van kan leren. Met de opdracht daarmee aan de slag te gaan, vertrekt hij. Op zijn eigen verzoek vindt onze volgende afspraak in zijn praktijk plaats. Zodat ik hem tijdens het werk kan observeren en feedback kan geven. Ik ben benieuwd!


Read more about:


Share this article:

I like to share the special moments I have with my clients. Out of respect for their privacy, I change the names and functions of the main characters and combine multiple characters into one story.


In an obligation free introductory meeting you get a taste of what it is like to be coached by me and you immediately take the first step towards standing up for your interests.

Book an obligation free appointment

Take a look at my fees first.