01-03-2016

"Heb jij ook een coach?" Ik krijg de vraag regelmatig gesteld en doe graag een boekje open over mijn eigen ontwikkeling.

Natuurlijk heb ik ook een coach, maar ik heb ook een supervisor en dan ook nog een vaste intervisiegroep. Daarnaast levert iedere lopende opleiding dan ook nog een intervisiegroep op.

Met mijn supervisor Henne Arnolt Verschuren ontdek ik keer op keer weer de rijkdom van het lichaam als ingang voor mijn werk. Lastige situaties die ik in mijn coachgesprekken tegenkom bespreek ik met hem. Hij inspireert door zijn eenvoud in werken en zijn enorme relativeringskracht.

Jon Hamerlinck coacht me op dit moment om mij in mijn ondernemersvragen scherp te houden en goede keuzes te maken. Midlife gaat ook niet aan mij voorbij en het vraagt om een motto voor de komende jaren. Ik wil er toe doen voor mens en milieu luidt het motto dat ik de komende maanden verder uit ga werken. Het zal impliceren dat ik dingen los ga laten en de focus ga richten.

Tot slot mijn intervisiegroep. Met Annemieke, Astrid, Freek, Karel, Kees en Ria prijs ik me rijk dat we iedere zes weken in vertrouwen en collegiaal elkaar aan de tand voelen, ondersteunen in lastige kwesties en filosoferen over ethiek, waarheid en de zwaktes en krachten die we daar zelf in ervaren.


Read more about:

No topics.


Share this article:

I like to share the special moments I have with my clients. Out of respect for their privacy, I change the names and functions of the main characters and combine multiple characters into one story.


In an obligation free introductory meeting you get a taste of what it is like to be coached by me and you immediately take the first step towards standing up for your interests.

Book an obligation free appointment

Take a look at my fees first.