04-01-2019

Waarom een ICF-accreditatie?

Na het in 2016 behalen van mijn Master Practitioner certificering bij de European Mentoring en Coaching Council verkende ik in 2017 voor het eerst de certificering van International Coach Federation. ICF is 's werelds grootste organisatie voor professionele coaches.

Zij baseren de vakbekwaamheid van een coach op 11 kerncompetenties en kennen drie niveaus van certificering: ACC, PCC en MCC. Ik dacht dat ik die 11 kerncompententies op het niveau van MCC wel bezat en ben gestart met de certificeringsaanvraag. Aan de basale eisen van uren en jaren ervaring voldeed ik ruimschoots.

Het aantonen van de 11 kerncompententies was een ander verhaal. Al jaren coachte ik vanuit het raamwerk van EMCC en ontwikkelde ik mijn eigen stijl. ICF benaderde een aantal competenties op een andere manier. Dat was best even hard werken: supervisie op mijn stijl in het kader van de richtlijnen van ICF leverde me vele momenten van reflectie op en ik durf te zeggen dat mijn coachstijl er door verbeterde. Onder meer op de aspecten van contractering in het gesprek en op actie- en doelgerichtheid.

Voor deze aanvraag diende ik twee coachgesprekken op te nemen, uit te werken en in die twee gesprekken diende ik alle 11 kerncompetenties aan te tonen. Ik heb veel moeten oefenen om het in deze stijl onder de knie te krijgen.

Ik doorliep een examen op ethiek en leverde een geanonimiseerd overzicht aan van al mijn coachees. Eind augustus vorig jaar leverde ik mijn portfolio in.

Hoe ik de certificering tot Master Practitioner verkreeg

Logo ICF MCC Certified Coach - Coaching RotterdamVoor het aanvragen van de accreditatie diende ik een omvangrijk portfolio samen te stellen. Naast de onderbouwing van maar liefst meer dan 1000 coachuren en 150 coachcliënten heb ik leerjournaals moeten overleggen van momenten uit mijn coaching en mijn reflectie op die momenten. Daarnaast heb ik mijn keuzes voor opleidingen, mijn leerervaringen daarbinnen en de toepassing van die nieuwe vaardigheden in de praktijk moeten onderbouwen. Mijn visie op coaching, mijn bijdrages aan het vak en de onderbouwing van de 112 vaardigheden werden gevraagd. Het leverde een portfolio op van 180 bladzijden. Twee assessoren van NOBCO namen mijn aanvraag kritisch door en tot slot werd ik in een interview bevraagd op mijn input.

Wat merk jij van coaching door een Master Coach?

Heeft het meerwaarde om een coach te kiezen die een ICF-certificaat op Master Practitionerniveau heeft? Ik kan natuurlijk niet anders dan die vraag beamen. En tegelijkertijd wil ik eerlijk zijn: het zou zomaar kunnen dat een coach zonder deze accreditatie ook heel goed is. Van een coach met een EIA-certificaat mag je er vanuit gaan dat deze getoetst is op de gevraagde kwaliteitseisen van NOBCO. Een coach met een certificaat heeft zichzelf willen laten toetsen en onderstreept zijn bereidheid zich kritisch te laten beoordelen. Steeds meer coaches doen dat en steeds meer opdrachtgevers zoeken er gericht naar.


Read more about:


Share this article:

I like to share the special moments I have with my clients. Out of respect for their privacy, I change the names and functions of the main characters and combine multiple characters into one story.


In an obligation free introductory meeting you get a taste of what it is like to be coached by me and you immediately take the first step towards standing up for your interests.

Book an obligation free appointment

Take a look at my fees first.