Vind

Blog

Deze workshop over burnout toont nieuwe wetenschappelijke inzichten die maken dat je burn-out in een ander perspectief gaat zien! En waar burn-out staat kun je ook lezen: depressie, angstklachten en andere psychisch-/emotioneel gerelateerde klachten. Speciaal voor HRM'ers, leidinggevenden en ARBO-professionals.
Lees verder »
Kun je een moeilijke periode in je leven gebruiken om te groeien? Ja dat kan… In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei (PTG). In de workshop PTG vertelt Greet Vonk over hoe een positieve blik op burn-out, depressie en andere psychisch gerelateerde klachten leidt tot een andere kijk op trauma. Greet Vonk deed onderzoek in hoeverre mensen die een burn-out hebben gehad posttraumatisch groei ervaren en wat het effect daarvan is op bevlogenheid en rest-klachten. PostTraumatische Groei verwijst naar positieve veranderingen ten gevolge van het ‘worstelen met majeure levenscrises’. PostTraumatische Groei kan leiden tot transformatie, wat betekent dat veranderingen blijvend zijn en je ‘er wijzer en sterker uitkomt’. Workshop voor coaches, psychologen, behandelaren De workshop is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling/coaching van medewerkers die (dreigen te) verzuimen door psychisch/emotioneel gerelateerde klachten zoals burn-out, overspanning, depressie, angsten, psychische klachten door ziekten, etc. Het doel van de workshop is om deelnemers: • Inzicht te geven in het fenomeen PostTraumatische Groei (PTG) • Inzicht te geven in het effect van een dergelijk positief label op herstel/groei-processen • Een introductie en handvaten te geven hoe PTG bereikt kan worden • Te leren hoe belangrijk de rol/houding van professionals (zoals HRM- en arboprofessionals, coaches, etc.) is bij het realiseren van PTG   Inhoud: • Toelichting onderzoek (Burn-out/Bevlogenheid/PostTraumatische Groei (PTG)) • Informatie verstrekken over het effect van PTG op burn-out klachten, depressie en allerlei andere psychisch gerelateerde klachten. En vooral hoe bevlogenheid (weer) kan ontstaan • Zelf ervaren in welke mate deelnemers zelf ooit PTG hebben ervaren door het invullen en bespreken van de PTGI-vragenlijst (dat is de wereldwijd meest gebruikte vragenlijst om PTG te meten) • Bekend raken met de 5 verschillende deelgebieden van PTG • Kennis betreffende hoe PTG bereikt kan worden door zowel een model daaromtrent te bespreken, alsook door veel praktische handvaten en voorbeelden aan te reiken Belangrijkste resultaten voor de deelnemers: • Veranderde basishouding in de richting van mensen die psychisch gerelateerde klachten hebben • Vergroten van kennis op het gebied van PostTraumatische Groei en de invloed van PTG op o.a. burn-out en hoe bevlogenheid (weer) te bereiken is • Zelf bewust worden van wat het effect is geweest van eventuele eigen traumatische-/moeilijke periodes op het eigen functioneren • Deskundiger beslagen ten ijs komen door kennis op het gebied van PTG te verkrijgen Praktische informatie maandag 16 september 2019 09.00 – 12.00 uur workshop Delftse Poort, The Office Operators, Weena 505, Rotterdam € 225,- ex. btw voor deelnemers die in dienst zijn van organisaties/bedrijven €175,- ex. btw voor ZZP-ers. Greet Vonk MSc De workshop wordt gegeven door Greet Vonk (1964). Greet was samen met Anja Jongkind (1953) in 2013 initiatiefnemer van Coachcentrum Et Emergo. Coachcentrum Et Emergo is een landelijk werkend multidisciplinair coachcentrum die zich o.a. heeft gespecialiseerd in het coachen van directeuren, managers, professionals en ondernemers die (dreigen te) verzuimen door psychisch/emotioneel gerelateerde klachten. Greet geeft sinds de afronding van haar studie in 2013 (Management Wetenschappen met afstudeerscriptie binnen strategisch HRM) regelmatig lezingen/workshops op het gebied van PostTraumatische Groei (PTG). Zij doet dat voor diverse doelgroepen. Zij sprak bijvoorbeeld op het Europese Congres Positieve Psychologie en het wetenschappelijke symposium van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Zij verzorgt workshops voor o.a. coaches, HRM-/zorg-/arboprofessionals en leidinggevenden en leidt o.a. inspiratiesessies binnen organisaties over de ‘positieve kant’ van burn-out, overspanning, depressie, angsten en andere psychisch gerelateerde klachtenGreet is als Master Practitioner Coach aangesloten bij EMCC/NOBCO. Marco Tieleman De workshop in Rotterdam wordt mede georganiseerd door Marco Tieleman van Coaching Rotterdam. Marco coacht op het snijvlak van loopbaan en leiderschap. In thema’s als assertiviteit en zelfvertrouwen coacht hij hoger opgeleide professionals en hoger management in onder meer het beter omgaan met stress. Hij is gecertificeerd CSR-coach en aangesloten bij het CSR-centrum. Tevens is hij docent e-coaching. Marco is tijdens de workshop tevens betrokken als facilitator. Marco is als Master Practitioner Coach aangesloten bij EMCC | NOBCO en als Master Certified Coach aangesloten bij ICF. Aanmelden Aanmelden kan op de website van Coachcentrum Et Emergo: https://www.et-emergo.nl/ptg-workshops. U krijgt binnen maximaal enkele dagen uw bevestiging en een factuur. De betalingstermijn van de factuur is 2 weken. Uw inschrijving is definitief als de betaling ontvangen is.
Lees verder »
Lees hier meer over hoe eenvoudig het is om 4 uur loopbaancoaching te krijgen. Gratis, dankzij een subsidie van het Ministerie van SoZaWe. Alle administratie word je uit handen genomen!
Lees verder »
Coaching Rotterdam coacht ook voor OnzeCoach B.V.
Marco Tieleman is gevraagd toe te treden als Associate voor Onze Coach B.V. Hij is met plezier ingegaan op die uitnodiging.
Lees verder »

Week van de Loopbaan

25 augustus 2018
Week van de Loopbaan
Coaching Rotterdam doet mee aan de Week van de Loopbaan.
Lees verder »

Kom naar de CoachDag 2018

12 augustus 2018
Coaching Rotterdam doet 28 september mee met NOBCO's Kom naar de Coachdag. Lees hier hoe je gebruik kunt maken van het aanbod om een coachgesprek te krijgen voor € 15,-.
Lees verder »
De FLOW WEP Loopbaancheck krijgt per januari 2018 een nieuwe vorm. Coaching Rotterdam is preferred supplier voor 12 woningcorporaties in de regio Groot Rotterdam. Lees meer...
Lees verder »
Schooldirecteuren primair onderwijs benutten de subsidie Lerend werken van het Vervangingsfonds. Dankzij mijn EIA-certificering op het hoogst haalbare niveau ben ik inzetbaar binnen deze subsidieregeling.
Lees verder »
Regelmatig tip ik een coachee een bepaald boek om meer te lezen over waar het in de coaching over gaat. In deze blog een reeks van deze boeken en gelijk de link naar mijn favoriete boekhandel om je boek te bestellen.
Lees verder »

NOBCO Inspiratiekaarten

24 april 2016
Mijn coachees ontvangen het NOBCO Inspiratiespel van me cadeau. Met dat inspiratiespel benut je je creativiteit en associeer je op vragen die je bezighouden rondom ambitie en harmonie. Carrière, relaties, samenwerken of een lastig besluit. De kaarten helpen je bij het ordenen van gedachten en onderzoeken van de emoties die dat oproept. Zo maak je jezelf bewust van wat er onbewust al is. Het draagt bij aan het realiseren van je ambitie of het beter vorm kunnen geven van de harmonie die je zoekt.
Lees verder »

nobco-logo2016a.jpg EMCC Master Practitioner Coach.png erkende-csr-coach-Rotterdam.jpg coachingmonitor-badge-b2.jpg logo-ecoach-level3.png logo-crkbo.png logo-mcc.jpg