Vind

CoachingMonitor

12 juni 2015

CoachingMonitorJe wilt graag snel een blijvend effect uit je coachtraject. Om te meten of dat effect ook duurzaam is en om tussentijds te ontdekken of er voortgang zit in je coachtraject benut ik de CoachingMonitor. Het is een instrument van mijn beroepsvereniging NOBCO, waarbij coaches en coachees met de digitale CoachingMonitor hun traject gaandeweg volgen en aan het einde evalueren.

Wat houdt het in?

In het kort komt het er op neer dat je vooraf, tijdens en na ons traject een viertal vragenlijsten voorgelegd krijgt waarmee (op een wetenschappelijke wijze) het effect van de coaching kan worden bepaald. De vragen betreffen:

 • Vragen over jouw als cliënt: dit zijn vragen over demografische gegevens, persoonlijke kenmerken, motivatie en verwachtingen ten aanzien van de coaching.
 • Persoonlijke doelstellingen van jou als cliënt: hiermee worden de doelen van de cliënt in kaart gebracht. Deze doelen kunnen tijdens het coachtraject worden bijgesteld, komen te vervallen of worden aangevuld. Naast doelbeschrijving worden de doelen gekwantificeerd via gesloten vragen.
 • Thema-gerelateerde vragen: dit zijn vragen uit (wetenschappelijk) gestandaardiseerde vragenlijsten die een bepaald concept of thematiek in kaart brengen. De coach kan een selectie maken uit diverse thema’s die relevant zijn in het kader van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt (b.v. kwaliteit van leven, leiderschapskwaliteiten, gespreksvaardigheden etc.). Tijdens de pilotfase ligt de focus op het thema: ‘welzijn/well-being’. Na de pilotfase (fase 2) zullen meerdere thema’s worden toegevoegd aan de Monitor.
 • Evaluatievragen: met deze vragen wordt de mening van de cliënt in kaart gebracht over het coachtraject, de rol van de coach en zijn eigen rol.

Vertrouwelijkheid

Uiteraard ga ik vertrouwelijk met alle gegevens om. Graag deel ik de informatie uit de evaluatie met je werkgever, maar pas na jouw toestemming. In onderstaande tekst is nog meer achtergrondinformatie te lezen over de CoachingMonitor. Wanneer je nog vragen hebt, dan hoor ik dat graag.

 

Achtergrondinformatie

De NOBCO CoachingMonitor geeft antwoord op vragen over rendement en effectiviteit van individuele coachtrajecten.

Eind 2012 is de NOBCO gestart met het project ‘Coaching Outcome Monitor’ om een instrument te ontwikkelen waarmee coaches, cliënten en opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. De huidige CoachingMonitor is vergelijkbaar met de ROM-instrumenten (Routine Outcome Monitor) uit de geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers

De CoachingMonitor biedt aan inkopers van coaching meer zekerheid over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De CoachingMonitor maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar. Dit wordt op verschillende manieren gedaan:

 • Monitoren van een individueel coachtraject
  De coach kan met de CoachingMonitor het coachtraject monitoren en indien gewenst direct bijsturen. Hierbij wordt zowel de ontwikkeling van de werkrelatie als de inhoudelijke voortgang -op basis van vastgestelde doelen- van de coaching in kaart gebracht.
 • Meten en rapporteren van het eindresultaat van een individueel coachtraject
  De door de cliënt en coach overeengekomen doelstellingen worden in de startfase van de coaching door de coach gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen bij de cliënt. Op basis van de afgenomen vragenlijsten wordt het resultaat berekend en in de vorm van een visuele rapportage gegenereerd.

Daarnaast wil de NOBCO met de CoachingMonitor bijdragen aan de verdere professionalisering van het coachvak. De CoachingMonitor functioneert daarom tevens als:

 • Leerinstrument voor professionals
  De evaluaties van zowel de cliënt als de coach worden teruggekoppeld in een overzichtelijke omgeving. De coach bouwt hiermee een portfolio op dat (meer) inzicht geeft in de eigen werkwijze en de mogelijkheden om zich verder te bekwamen als professionele coach.
 • Onderzoeksinstrument
  De ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek naar de werkzame ingrediënten van coaching, het verzamelen van branche-informatie en benchmarking.

nobco-logo2016a.jpg EMCC Master Practitioner Coach.png erkende-csr-coach-Rotterdam.jpg coachingmonitor-badge-b2.jpg logo-ecoach-level3.png logo-crkbo.png logo-mcc.jpg