Vind

Workshop Posttraumatische Groei PTG voor coaches, psychologen en loopbaanadviseurs

1 juni 2019

een positieve blik op burn-out, depressie en andere psychisch gerelateerde klachten

Kun je een moeilijke periode in je leven gebruiken om te groeien? Ja dat kan…

In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei (PTG).

Greet Vonk deed onderzoek in hoeverre mensen die een burn-out hebben gehad posttraumatisch groei ervaren en wat het effect daarvan is op bevlogenheid en rest-klachten.

PostTraumatische Groei verwijst naar positieve veranderingen ten gevolge van het ‘worstelen met majeure levenscrises’. PostTraumatische Groei kan leiden tot transformatie, wat betekent dat veranderingen blijvend zijn en je ‘er wijzer en sterker uitkomt’.

Workshop voor coaches, psychologen, behandelaren

De workshop is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling/coaching van medewerkers die (dreigen te) verzuimen door psychisch/emotioneel gerelateerde klachten zoals burn-out, overspanning, depressie, angsten, psychische klachten door ziekten, etc.

Het doel van de workshop is om deelnemers

 • Inzicht te geven in het fenomeen PostTraumatische Groei (PTG)
 • Inzicht te geven in het effect van een dergelijk positief label op herstel/groei-processen
 • Een introductie en handvaten te geven hoe PTG bereikt kan worden
 • Te leren hoe belangrijk de rol/houding van professionals (zoals HRM- en arboprofessionals, coaches, etc.) is bij het realiseren van PTG

plaatje Post Traumatische Groei.pngInhoud

 • Toelichting onderzoek (Burn-out/Bevlogenheid/PostTraumatische Groei (PTG))
 • Informatie verstrekken over het effect van PTG op burn-out klachten, depressie en allerlei andere psychisch gerelateerde klachten. En vooral hoe bevlogenheid (weer) kan ontstaan
 • Zelf ervaren in welke mate deelnemers zelf ooit PTG hebben ervaren door het invullen en bespreken van de PTGI-vragenlijst (dat is de wereldwijd meest gebruikte vragenlijst om PTG te meten)
 • Bekend raken met de 5 verschillende deelgebieden van PTG
 • Kennis betreffende hoe PTG bereikt kan worden door zowel een model daaromtrent te bespreken, alsook door veel praktische handvaten en voorbeelden aan te reiken

Belangrijkste resultaten voor de deelnemers

 • Veranderde basishouding in de richting van mensen die psychisch gerelateerde klachten hebben
 • Vergroten van kennis op het gebied van PostTraumatische Groei en de invloed van PTG op o.a. burn-out en hoe bevlogenheid (weer) te bereiken is
 • Zelf bewust worden van wat het effect is geweest van eventuele eigen traumatische-/moeilijke periodes op het eigen functioneren
 • Deskundiger beslagen ten ijs komen door kennis op het gebied van PTG te verkrijgen

PE-punten
NOBCO en IVP hebben PE-punten toegekend aan deze workshop.

 • NIP - 3 punten voor de registers A&G en A&O
 • NOBCO - 3 PE-uren, te benutten voor o.a. de EIA-certificering

Praktische informatie
maandag 16 september 2019
09.00 – 12.00 uur workshop
Naast Rotterdam CS, Delftse Poort, The Office Operators, Weena 505, Rotterdam
€ 225,- ex. btw voor deelnemers die in dienst zijn van organisaties/bedrijven
€ 175,- ex. btw voor ZZP-ers.

Greet Vonk MSc
De workshop wordt gegeven door Greet Vonk (1964). Greet was samen met Anja Jongkind (1953) in 2013 initiatiefnemer van Coachcentrum Et Emergo. 

Coachcentrum Et Emergo is een landelijk werkend multidisciplinair coachcentrum die zich o.a. heeft gespecialiseerd in het coachen van directeuren, managers, professionals en ondernemers die (dreigen te) verzuimen door psychisch/emotioneel gerelateerde klachten.

Greet geeft sinds de afronding van haar studie in 2013 (Management Wetenschappen met afstudeerscriptie binnen strategisch HRM) regelmatig lezingen/workshops op het gebied van PostTraumatische Groei (PTG). Zij doet dat voor diverse doelgroepen. Zij sprak bijvoorbeeld op het Europese Congres Positieve Psychologie en het wetenschappelijke symposium van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Zij verzorgt workshops voor o.a. coaches, HRM-/zorg-/arboprofessionals en leidinggevenden en leidt o.a. inspiratiesessies binnen organisaties over de ‘positieve kant’ van burn-out, overspanning, depressie, angsten en andere psychisch gerelateerde klachtenGreet is als Master Practitioner Coach aangesloten bij EMCC/NOBCO.

Marco Tieleman
De workshop in Rotterdam wordt mede georganiseerd door Marco Tieleman van Coaching Rotterdam. Marco coacht op het snijvlak van loopbaan en leiderschap. In thema’s als assertiviteit en zelfvertrouwen coacht hij hoger opgeleide professionals en hoger management in onder meer het beter omgaan met stress. Hij is gecertificeerd CSR-coach en aangesloten bij het CSR-centrum. Tevens is hij docent e-coaching.

Marco is tijdens de workshop tevens betrokken als facilitator.

Marco is als Master Practitioner Coach aangesloten bij EMCC | NOBCO en als Master Certified Coach aangesloten bij ICF.

Aanmelden
Aanmelden kan op de website van Coachcentrum Et Emergo: https://www.et-emergo.nl/aanmelden. Je krijgt binnen maximaal enkele dagen uw bevestiging en een factuur. De betalingstermijn van de factuur is 2 weken. Je inschrijving is definitief als de betaling ontvangen is.

 

nobco-logo2016a.jpg EMCC Master Practitioner Coach.png erkende-csr-coach-Rotterdam.jpg coachingmonitor-badge-b2.jpg logo-ecoach-level3.png logo-crkbo.png logo-mcc.jpg