Vind

Methode Rességuier

25 februari 2016

Methode Rességuier

In 2015 kwam ik in aanraking met de methode Rességuier. Jean-Paul Rességuier is de grondlegger en naamgever van de methode die mij als coach in staat stelt om in het contact met jou als coachee aanwezig te zijn in de ontmoeting. Veel coachees geven na hun intake terug dat ze het bijzonder vonden hoe we binnen 10 minuten al bij de kern waren. Daarover in deze blog meer!

De basishouding van het begeleiden met deze methode is te vergelijken met een plaatje uit de natuur: een jonge boom die net is geplant wordt gesteund door een steunpaal. De band tussen de boom en paal verstevigt de jonge boom bij stevige wind of storm. De groei van de boom gaat echter vanzelf. Daar hoeft de paal niets voor te doen. Met de methode Rességuier bekwaam ik mezelf in hoe ik zo'n 'steunpaalhouding' aan kan nemen.

Daar waar jij dus de boom bent vergt het van mij vooral dat ik mezelf bewust ben van mijn lijf. Dat ik er voor je kan zijn en dat ik waarneem wat er zich afspeelt tussen ons. Door dat te benoemen en te bevragen ontstaan er inzichten. Zowel bij jou als bij mij.

Wat ik er voor doe

De kern van de methode Rességuier is dat ik als coach zo min mogelijk doe. Wanneer ik hard werk, werkt het niet. Het vraagt wel van mij om met al mijn aandacht bij mijn eigen lijf te zijn en daar mijn bewustzijn te scherpen. Van daaruit ben ik optimaal aanwezig en levert jou dat op wat je zoekt: een ontmoeting met aandacht van mens tot mens waarin jij mag zijn wie je bent en waarin ik zonder oordeel kan luisteren naar wat je wilt bereiken.

Wat jij er van merkt als ik met de methode Rességuier werk

De ontmoeting. Jij merkt in onze ontmoeting het verschil.

Oorsprong van de methode Rességuier

De methode Rességuier is gebaseerd op de uitgangspunten van 'Fenomenologie van de Perceptie' van Merleau-Ponty (Frans filosoof, 1908-1961). 

nobco-logo2016a.jpg EMCC Master Practitioner Coach.png erkende-csr-coach-Rotterdam.jpg coachingmonitor-badge-b2.jpg logo-ecoach-level3.png logo-crkbo.png logo-mcc.jpg