Vind

  • NOBCO geaccrediteerd
  • Europees Master Practitioner
  • 7x24 begeleiding met e-coaching
  • Level III certified e-coach
  • CRKBO-erkend
  • BTW-vrij voor particulieren
  • Meer dan 200 tevreden klanten

Kwaliteitsborging en certificering

EMCC Master Practitioner Coach.pngAls Europees Master Practitioner Coach bezit ik 4 van de 4 haalbare sterren binnen het accreditatiesysteem van de NOBCO - de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Dit systeem borgt onder andere de kwaliteit en de professionaliteit van coaches in Europa. In de lente van 2016 wist ik als eerste coach in Rotterdam en als jongste in de Randstad mijn vierde ster te behalen. Ik mag mezelf nu Master Practitioner Coach noemen.

De NOBCO heeft haar eigen internationale ethische code waar ik me aan hou en er is een klachtencommissie waar in je geval van een conflict met mij terechtkunt. (Sinds mijn start als coach gelukkig nog nooit voorgekomen) Jij hebt hierdoor zekerheid als het gaat om jouw privacy en mijn professionaliteit, respect en integriteit.

Master Certified CoachIn 2019 behaalde ik tevens mijn MCC-accreditatie bij de Internationale Coach Federation. Daarmee heb ik ook aangetoond volgens de hoge standaarden van de ICF te werken. 

LOGO deeln EC 469x229.jpg

Daarnaast ben ik deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Jaarlijks neem ik deel aan een studiedag of -avond over ethiek. Zo hou ik voeling met ethiek, ontmoet ik collega's in de context van ethische vragen en scherp ik mezelf.

logo-emcc.pngBinnen de European Mentoring & Coaching Council vervul ik een rol als assessor voor andere coaches die zich willen accrediteren. Ik vindt het een belangrijke en zinvolle bijdrage aan de professionalisering van mijn vak.

logo-ecoach-level3.pngDaarnaast ben ik Level III Certified e-Coach in het internationaal e-Coach Register. Het level III is het hoogst haalbare level waar het gaat om e-coaching. Daarmee mag ik ook docent e-coaching zijn bij het Europees Instituut | De Baak en verzorg ik intervisiebegeleiding voor eCoachPro.

Privacy en de AVG

Mijn Internationale Etische Code is duidelijk over de vertrouwelijkheid en privacy van jou als coachee. Die is belangrijk en respecteer ik. Coaching Rotterdam voldoet tevens en vanzelfsprekend aan de vereisten uit de Algemene verordening gegevensverwerking.

In de privacyverklaring van Coaching Rotterdam staat hoe ik omga met de persoonlijke gegevens die ik in ons traject opsla.

nobco-logo2016a.jpg EMCC Master Practitioner Coach.png erkende-csr-coach-Rotterdam.jpg coachingmonitor-badge-b2.jpg logo-ecoach-level3.png logo-crkbo.png logo-mcc.jpg