Vind

Arthur Vermeulen

23 maart 2009

De Raedthuys Groep is een bedrijf op het gebied van duurzame energie. Wij ontwikkelen, financieren, realiseren, exploiteren, beheren en verzekeren duurzame energieprojecten. De opgewekte energie verhandelen wij op de energiemarkten. De mensen die werken in de bedrijfsonderdelen die windenergie- en bio-energieprojecten ontwikkelen hebben veel contacten met externe relaties. Deze contacten zijn vaak commercieel van aard en verder is er veel contact met gemeenten en provincies in het kader van planologische trajecten. Adequate en effectieve communicatie is daarbij essentieel. Om onze mensen op dat aspect nog beter op de job te krijgen hebben wij – na een selectieproces - Marco Tieleman opdracht gegeven een reeks trainingen te verzorgen voor onze afdelingen Windenergie en Biomassa. De keuze is op Marco Tieleman gevallen vanwege zijn specifiek op onze behoefte gerichte aanpak. Maatwerk dus. Tijdens de trainingen hebben wij gemerkt dat hij er niet voor schroomt om het vooraf uitgedachte maatwerk gedurende de trainingsreeks nog verder toe te spitsen op onze behoeften. Hij staat open voor feedback en zet dat ook direct om in actie. Deze flexibele en open aanpak zorgt ervoor dat de effectiviteit van de training goed is. Wij verwachten dat wij door deze trainingen bewuster zullen omgaan met diverse vormen van communicatie en daardoor effectiever onze doelen zullen bereiken. Meer duurzame energie dus!

nobco-logo2016a.jpg EMCC Master Practitioner Coach.png erkende-csr-coach-Rotterdam.jpg coachingmonitor-badge-b2.jpg logo-ecoach-level3.png logo-crkbo.png logo-mcc.jpg